X
تبلیغات
زولا

مقاله ادبیات کودکان

شنبه 16 بهمن 1395
مقاله ادبیات کودکان

مقاله ادبیات کودکان

دانلود مقاله ادبیات کودکان

مقاله ادبیات کودکان
دسته بندی زبان و ادبیات فارسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

مقاله ادبیات کودکان

فهرست:

اهمیت‌ ادبیات‌ کـــــودکان‌ و نــــوجوانان...............‌

سبب فقر پژوهش در حوزه ادبیات کودکان در چیست؟

مطالعات دانشگاهی........................................

4 .انــــواع‌ ادبیات‌ کــــودک‌ و نـــــوجوان‌

5 . پیشینة‌ ادبیات‌ کــــودک‌ و نــــوجوان‌ در جهـــان‌.......

6 . پیشینه‌ ادبیات‌ کـــودک‌ و نــــوجوان‌ در ایــــران‌............

7 . نگرش همزمانیSynchronic و نگرش در زمانى Diachronic در تحلیل تاریخى ادبیات کودکان با نگاه ویژه به نقش عباس یمینى شریف در تاریخ ادبیات کودکان ایران.....

8. تشدید ممیزی در ادبیات کودک، مشی حاکم دولت کنونی است

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: بخشهایی از متن:

اهمیت‌ ادبیات‌ کـــــودکان‌ و نــــوجوانان‌

بر خلاف‌ آنچه‌ تصوّر می‌شود، روزگار ما دوران‌ کودک‌سالاری‌ نیست‌ و درواقع‌، تمدّن‌ امروز به‌ کودک‌ فرصت‌ کودکی‌ نمی‌دهد تا آنجا که‌ دوران‌ جدید را دورة‌ زوال‌ کودکی‌ نام‌ نهاده‌اند. سرعت‌ فزایندة‌ سوداگری‌ و تولیدْ بزرگ‌ترها را بر آن‌ داشته‌ است‌ که‌ کودک‌ را هر چه‌ زودتر وارد چرخة‌ تولید کنند. همچنین‌ بیم‌ آنان‌ از طغیان‌ نسل‌ نو باعث‌ می‌شود که‌ آزادی‌ و رشد خلاّقانة‌ دورة‌ کودکی‌ را برنتابند (اقلیدی‌، ص‌ 5ـ13). در چنین‌ حالتی‌ اهمّیّت‌ ادبیّات‌ کودک‌ و نوجوان‌، همچون‌ عاملی‌ برای‌ رشد فرهنگ‌ و استقلال‌، در شخصیّت‌ کودکان‌ آشکارتر می‌شود. اهمّیّت‌ ادبیّات‌ کودک‌، با توجّه‌ به‌ این‌ محورها، روشن‌تر خواهد شد:
الف‌. بچّه‌ها آسیب‌پذیرند. اغلب‌ به‌ مقتضیّات‌ سنّی‌ خود، احساساتی‌، ظاهربین‌ و ساده‌اند. اصولاً ذهن‌ نقّادی‌ ندارند و قضاوتهایشان‌ بیشتر حسّی‌ است‌. از این‌رو میزان‌ آسیب‌پذیری‌ آنان‌ در برابر فراورده‌های‌ فرهنگی‌ بالاست‌.
ب‌. بچّه‌ها تأثیرپذیرند. و این‌ تأثیرپذیری‌ هم‌ عمیق‌تر و ماندگارتر و هم‌ پردامنه‌تر از تأثیرپذیری‌ بزرگ‌ترهاست‌؛ چنان‌که‌ در حدیث‌ نبوی‌ نیز آمده‌ است‌: اَلْعِلْمُ فی‌الصِّغَر کالنَّقْشِ فی‌الحَجَر. ...

...

 در دهـــــة‌ اوّل‌ پس‌ از انقلاب‌

نویسندگان‌ نسل‌ جدید، بیشتر با تکیه‌ بر تجربه ‌های‌ خود و نه‌ تجربه‌های‌ نسل‌ پیشین‌ و یا مطالعة‌ نظریّه‌های‌ ادبی‌، جسورانه‌ می‌نویسند و آثارشان‌ گاه‌ قوی‌ امّا اغلب‌ خام‌ است‌. در فضای‌ جامعة‌ انقلابی‌ و دینی‌ و در حال‌ جنگ‌، بیشتر به‌ موضوع‌ مبارزه‌، مذهب‌، استقلال‌ و وحدت‌ و دفاع‌ در برابر دشمن‌ پرداخته‌ می‌شود. امّا رفته‌رفته‌ توجّه‌ به‌ ساختار ادبی‌ و شکل‌ هنری‌ آثار جای‌ محتواگرایی‌ سالهای‌ اوّل‌ را می‌گیرد. هم‌ در مضامین‌ و هم‌ در شیوه‌های‌ ادبی‌ تنوّع‌ ایجاد می‌شود. بنابراین‌، ادبیّات‌ کودک‌ و نوجوان‌ همچون‌ شاخه‌ای‌ تخصّصی‌ در حوزة‌ ادبیّات‌ مورد توجّه‌ قرار می‌گیرد و بیشتر از چشم‌ کودک‌ به‌ جهان‌ نگریسته‌ می‌شود.

در دهــــــــــة‌ دوم‌

این‌گونه‌ ادبیّات‌ به‌ سوی‌ حرفه‌ای‌ شدن‌ حرکت‌ می‌کند. نخست‌ نویسندگان‌ و شاعران‌، تحت‌ تأثیر انقلاب‌، جنگ‌ و رویدادهای‌ اجتماعی‌، بیشتر به‌ طرف‌ قالب‌ واقع‌نما روی‌ می‌آورند. امّا به‌ تدریج‌ رویکرد به‌ آثار «فانتزی‌» نیز رواج‌ می‌یابد. همچنین‌ بیش‌ از گذشته‌، آثاری‌ تألیفی‌ در قالبی‌ که‌ «رمان‌ نوجوان‌» نام‌ می‌گیرد نوشته‌ و ترجمه‌ می‌شود.

 به‌ دلیل‌ فضای‌ انقلاب‌، بسیاری‌ از نیروهای‌ نسل‌ جوان‌، فرصت‌ و میدان‌ می‌یابند که‌ آثار خود را به‌ صورت‌ کتاب‌ یا مجلّه‌ منتشر کنند و، در مجموع‌، کیفیّت‌ و کمّیّت‌ آنها را افزایش‌ دهند. به‌ موازات‌ آن‌، توجّه‌ به‌ ارزشهای‌ بومی‌ و گنجینه‌های‌ کهن‌ ادب‌ ایرانی‌ نیز تقویت‌ می‌شود و بازنویسی‌ و بازآفرینی‌ ادبیّات‌ کهن‌ رواج‌ می‌یابد. همچنین‌، در کنار آفرینش‌ آثار ادبی‌ ناب‌، رفته‌رفته‌ نوعی‌ مخاطبْمحوری‌ و اعتنا به‌ خواسته‌های‌ او نیز در میان‌ نویسندگان‌ شکل‌ می‌گیرد و گاه‌ آثاری‌ با تلفیق‌ هر دو گرایش‌ نوشته‌ می‌شود. این‌ گرایش‌ در برخی‌ موارد از آفت‌ سفارشی‌ نویسی‌، شتاب‌ و توجّه‌ بیش‌ از حدّ به‌ خواسته‌های‌ بازار آسیب‌ می‌بیند. در این‌ دوره‌ نسبت‌ تألیف‌ به‌ ترجمه‌ افزایش‌ می‌یابد. برطبق‌ آماری‌، این‌ نسبت‌ که‌ در 1347ش‌، 17% و در 1354ش‌ 27% بوده‌، در 1357ش‌ به‌ 78% می‌رسد، امّا به‌ تدریج‌ تعدیل‌ می‌شود و در 1367ش‌ به‌ 50% می‌رسد.

گروهی‌ از داستان‌نویسان‌ و شاعران‌ پیش‌ از انقلاب‌ فعّالیّت‌ خود را پس‌ از انقلاب‌ نیز ادامه‌ می‌دهند و آثار قابل‌ توجّهی‌ پدید می‌آورند. جریان‌ نقد نیز، در سالهای‌ نخست‌، نسبت‌ به‌ پیش‌ از انقلاب‌، رشد می‌کند، امّا این‌ جریان‌ هنوز حرکتی‌ تأثیرگذار و حرفه‌ای‌ نیست‌. نقدْ بیشتر بازخوانی‌، معرّفی‌ یا تحلیل‌ ساده‌ای‌ از کتاب‌ است‌ که‌ گاه‌ مخاطب‌ آن‌ خود کودکان‌ یا نوجوانان‌اند. به‌ علاوه‌، نقد بیشتر بر داستان‌ تمرکز دارد تا بر شعر و تصویر. از حدود سال‌ 1373ش‌ به‌بعد، جریان‌ نقد، متأثّر از تحوّلات‌ اجتماعی‌، رو به‌ رشد می‌گذارد. ...

...

دانلود مقاله ادبیات کودکان

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.